محصولات

پلت ها سوختهای زیستی جامدی هستند که از کیفیت یکسان– محتوای رطوبت کم. تراکم انرژی زیاد و شکل و اندازه مشابه برخوردارند.

مواد ومحصولات مختلفی را می توان برای استفاده بصورت ماده یا انرژی گرمایی تبدیل به پلت کرد. پلتهایی که برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرند را می توان از چوب. کود گیاهی. زیست توده نباتی . باگاس یا ضایعات گیاهی تولید نمود.

پلت چوبی یک سوخت فشرده استوانه ای شکل است که بواسطه یک فرآیند صنعتی که طی آن مواد خام که عمدتاْ تراشه چوب. خاک اره و سایر ضایعات کارخانه چوب بری هستند با محتوای رطوبت بین ۱۱ تا ۱۴ درصد به استوانه های کوچکی تبدیل می شوند که قطر آنها از ۸-۶ میلیمتر و طول آنها از ۳۰-۱۰ میلیمتر متغیر است.

بازار مصرف پلت بسته به کیفیت محصول و سیستم احتراق نهایی متفاوت است. لذا ˓ایجاد یک سیستم تولید استاندارد و معتبر جهت معرفی یک پلت مرغوب به سازندگان و تولید کنندگان سیستمهای گرمایشی و مصرف کنندگان نهایی ازاهمیت بسزایی برخورداراست.

برخورداری از یک سیستم تضمین کیفیت مهمترین اصل در جهت دسترسی وبقاء در بازار و برآورده ساختن درخواستهای مشتریان است.